OM Programmet.
 
Programmet er en Zip fil på 1134Kb
Placer filen i et tomt biliotek og pak den ud. De nødvendige filer er oprettet og programmet er klar til brug.
Ved opstart opretter programmet automatisk nødvendige logfiler, er der allerrede oprettet logfiler for den aktuelle månede indlæses disse automatisk.
Bemærk: Programmet er velegnet til afvikling på et USB stik og virker med Windows XP og alle nyere Windows vertioner.

Her kan du downloade OZWEBlog 2017

 

Jeg håber at programmet i meget nær fremtid kan downloades fra EDR's hjemmeside.

 

OZ0ST, Sven

Velkommen til hjemmesiden for Logprogrammet   
 

Aktivitets - Contestlog.

 

Trods en del bump på vejen er en opdateret udgave klar til aktivitetstesten i feburar.

Programmet har fået et nyt indtastnings interface og unødige informationsfelter m.m. er fjernet.

Som standart starter programmet op med det nye interface, men ved hjælp af en check boks kan der skiftes vilkårligt til det gamle interface.

Programmet har en indbygget kalender der fortæller hvornår attivitetstesten afvikles og hvornår den næste kommer. Når du har indtastet dit kaldesignal, opretter kalenderen automatisk en log fil ud fra kaldesignal og måned. Programmet kan oprette en log for hver contestklasse. Når din contestklasse er valgt indlæser programmet atomatisk den korekte logfil.

 Men nu til det, som det hele handler om det ny indtastnings interface.

Nogle havde tilsyneladende svært ved at bruge loggens frie indputformat. Jeg har derfor efter ønsker fra flere lavet et nyt indtastnings interface.

Tll 80 meter aktivitets testen er der 8 felter der skal udfyldes, men bruges loggen som computerlog, hvor AutoRapport bruges skal brugeren kun udfylde 3 felter, nemlig call, modtaget serienummer og postnummer multiplier.

Det er ligeledes muligt at anvende AutoRapport under indtastning fra parpirlog

 

Indtastnings interface

  1. Urfelt - Tiden kan angives manuelt eller hentes fra computeren system ur.
  2. Callfelt - Her indtastes kaldesignal
  3. Sendt rapport - Den sendte rapport ( 59 - 559 )
  4. Sendt serienummer - fra 1 til 9999
  5. Sendt multiplier - Multiplier for 80 meter testen - 0 til 9 -
  6. Modtaget rapport - Den motaget rapport ( 59 - 559 )
  7. Modtaget serienummer - fra 1 til 9999
  8. Modtaget multiplier - Multiplier for 80 meter testen  - 0 til 9 -
 
Til højre for indtastnings felterne vise dit næste QSO nummer og din multiplier.
 
Længes til højre ses et felt med fire linjer med tallene 0 til 9. Hver linje repræsenter en sektion i 80 metertesten. Er alle talene røde når testen afsluttes har man opnået det maxsimale antal multiplier på 40. 
 
Registreringen forgår automatisk når en ny multipliger logges, for hver sektion, og brugeren kan ikke selv marker noget her.
 
Under indtastningsfelterne findes fire Checkfelter som beskrives senere.
 
 
 
Parpir log format
Bemærk her er Parpir Log format checket. Dette betyder at alle felter skal indtastes manuelt efter for eksempel en parpirlog. Bemærk : Når Parpir Log format aktiveres bliver du anmodet om at indtaste en dato. Lukkes boksen uden indtastning, bruges dags dato.
 
Som det ses herover er Auto OZ også checket, hvilket betyder at programmet automatisk indsætter "OZ" i Callfeltet hvis man fortrækker det. Funktionen er 100 % valgfri.
 
Også Autoraport kan anvendes under indtastning via parpir log. De næste fire rapportfelter udfyldes og mauelt skal nu serienummer, efterfulgt af mellemrum og multiplier indtastes, herefter trykkes på Enter eller F7 og QSO'en er logget.
 
Hvis man ønsker det kan uret ændres ved hjælp af "+ "og "-" tasterne.
Indtast en et klokkesæt og tast herefter på "+" tasten. Urfeltet vil nu vise tidspunket, som kan ændres 1 munut op eller ned med "+" eller "-"
Funktionen er 100 % valgfri.
Computer Log format
Bemærk her er Parpir Log format unchecket. Dette betyder at alle felter, undtaget tiden, skal indtastes manuelt. 
 
Som det ses herover er Auto OZ også checket, hvilket betyder at programmet automatisk indsætter "OZ" i Callfeltet hvis man fortrækker det.
 
Funktionen er 100 % valgfri.
 
 
 
 
 
 
 
 
Computer Log format Autorapport
Bemærk her er Parpir Log format unchecket og Autorapport og Auto OZ er Checket. 
Tiden tages fra system uret og logtidspunktet er fra det tidspunkt hvor den første karakter indtastes i Callfeltet. Efter kaldesignalet skal man trykke på mellemrum for at forsætte til næste felt.
 
Autoraport udfylder de næste fire felter, og mauelt skal nu serienummer, efterfulgt af mellemrum og multiplier indtastes, herefter trykkes på Enter eller F7 og QSO'en er logget.
 
Funktionen er 100 % valgfri.
En ny mulighed er at skifte skilletegn i loggen, mellem serienummer og multiplier med checkpunktet Skilletegn henholdsvis "-" eller "/"
 
Når logfeltet forlades valideres indholdet af en simpel rutine der sikkere at der er indtastet både bogstaver og tal i kaldesignalet, ellers vises en fejlmeddelse.
 
Er det et special call gives der mulighed for at logge det aligevel.
 
Herefter laves en dublet kontrol, der ved dublet udløser en fejlmeddelse. Samtidigt flyttes markøren i loglisten til den QSO der udløser dublet alarmen, hvilket giver mulighed for at fortælle modparten hvilket tidspunkt man sidst havde QSO.
 
Fejlmeddelsen giver mulighed for at logge QSOen som DUBLET eller resette logfeltet til en ny QSO.
 
Indtastes fra Parpirlog vil det normalt være nødvendigt at logge QSOen som DUBLET 
 
 
 
Kunne du tænke dig at kikke nærmere på programmet og overveje det som vil være et alternativ til de eksisterne mulighedder kan du downloade programmet fra Hoved Menu, via Download OZWEBlog da en fejl fornuværende betyder at det ikke er muligt at logge ind som bruger.
 

OM Programmet.
 
Programmet er en Zip fil på 1134Kb

Programmet hentes som en zip fil på www.ozweb.dk/log . Du opretter en tom mappe og lægger zip filen ind i mappen og pakker den ud. Programmet er nu klar til brug.

Bemærk: Programmet er velegnet til afvikling på et USB stik og virker med Windows XP og alle nyere Windows versionér.

Jeg modtager gerne ris og ros på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. er det nemmer for dig kan du også kommenter mid indlæg på EDR forum.